Zapisy

Zapisy

Zapisy dzieci trwają przez cały rok kalendarzowy. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciach decyduje kolejność zgłoszeń.

Czesne miesięczne dzielone jest na 2 opcje:
pierwsza, gdy dziecko pozostaje w placówce do godz. 15.00 wynosi 450 zł,
druga, gdy dziecko pozostaje w placówce do godz. 16.00 wynosi 495 zł + koszty wyżywienia (13 zł za dzień).

Obowiązuje również bezzwrotna opłata rejestracyjna, która wynosi 400 zł.

W celu zapisania dziecka do Przedszkola Słoneczka, prosimy o kontakt z dyrektorem placówki: Panią Hanną Pietraszko, tel. 602 650 828 bądź zgłoszenie się osobiście do Przedszkola.

Zapraszamy.
Przedszkolowo.pl logo