Materiały: Scenariusze zajęć

Monografia liczby 8

Monografia liczby 8

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

,,Monografia liczby 8"
w ramach zajęcia otwartego dla rodziców
Temat tygodnia: ,,Babcia i dziadek".
Temat zajęcia: ,,Wprowadzenie cyfry 8."
Cel ogólny:- doskonalenie liczenia w zakresie 8
Cele szczegółowe: dziecko:
- liczy w zakresie 8
- pamięta obraz graficzny liczby 8
- kreśli cyfrę 8 w powietrzu
- układa cyfrę 8 na dywanie z wykorzystaniem sznurka
- opisuje wygląd bałwanków używając liczebników porządkowych
- układa śniegowe kule zgodnie z kolejnością cyfr od 1-8
- dostrzega 8 różnic różniących dwa obrazki podobne
Metody:
podające: pokaz, objaśnienie
oglądowe: pokaz, obserwacja
praktyczne: ćwiczenia dzieci
Formy:
- indywidualna
- zbiorowa
Środki dydaktyczne: zagadka ,,bałwanek", ilustracje 8 różnych bałwanków, ilustracje 8 kul śniegowych dla każdego dziecka, piosenka ,, Tupu tup po śniegu", sznurek, duża kostka do gry

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa na powitanie z piosenką ,,Witam tych, którzy...".
2. Wprowadzenie: nawiązanie do tematu tygodnia:

Zagadka:

,,Lepi się go, lecz nie z gliny
ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę,
żeby nam wyglądał pięknie."

3. Przyglądanie się 7 ilustracjom różnych bałwanków
4. Przeliczanie bałwanków używając liczebników głównych
5. Układanie pod każdym bałwankiem odpowiedniej cyfry 1-7
6. Zabawa z wykorzystaniem piosenki ,,Przyszła zima biała"- pokazywanie ruchów

1. ,,Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem

Ref. Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka 2x

2. Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!

Ref. Tupu tup po śniegu...

3. Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale

Ref. Tupu tup po śniegu


7. Rozmowa na temat piosenki
Co dzieci ulepiły w piosence? (bałwanka)
8. Pokaz ulepionego bałwanka - umieszczenie go przy siedmiu bałwankach
- Ile mamy teraz bałwanków? (8)
- umieszczenie liczby 8 pod ilustracją ostatniego bałwanka
9. Zabawa ,,Opisz"
- opisywanie bałwanków używając liczebników porządkowych
np. Jak wygląda szósty bałwanek? (Odp. Szósty bałwanek........)

- omówienie wyglądy cyfry 8
- kreślenie cyfry 8 w powietrzu
- układanie cyfry 8 na podłodze ze sznurka

10. Zabawa ,,Śniegowe kule"- rozdanie każdemu dziecku koperty, w której jest 8 śniegowych kul z umieszczonymi w środku cyframi 1-8
- układanie kul w kolejności zgodnie z cyframi od 1 do 8
11. Zabawa z wykorzystaniem dwóch kostek sześciennych
- liczenie ścianek i oczek na kolejnych ściankach
- podnoszenie w górę śniegowej kuli z odpowiednią liczbą odpowiadającą ilości oczek na ściankach kostek wskazanych przez nauczyciela.

6. Karty pracy ,,Zima biała"- odnajdywanie 8 różnic różniących dwa obrazki podobne.
Scenariusz opracowała i przeprowadziła:
nauczycielka: mgr Monika Prośniak
Grupy wiekowe
Tematyka
wpis edytowano 2019-02-23, 22:52
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.