Materiały: Scenariusze zajęć

Do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo

Do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo

Scenariusz zajęć
Temat zajęć: „Do przodu , do tyłu, w lewo i w prawo” – rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni”
Cel ogólne:
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
- utrwalanie prawidłowego określania kierunków,
- kształtowanie umiejętności kodowania informacji przy pomocy barw,
Cele szczegółowe:
• Dziecko:
- rozróżnia prawą i lewą stronę swojego ciała,
- obdarza uwagą drugą osobę,
- przestrzega uzgodnionych umów,
- potrafi nazwać i wskazać części ciała,
- posługuje się w praktyce określeniami dotyczącymi stosunków przestrzennych,
- myśli logicznie i samodzielnie,
- umie nabyte umiejętności zastosować w praktycznym działaniu,
- potrafi użyć właściwej sekwencji znaków, aby zaprogramować gąsienicę.
Metody:
- podająca,
- poszukująca,
- praktycznego działania,
Formy pracy:
- indywidualna,
- grupowa,
- zespołowa.
Środki potrzebne do realizacji zajęć: płyta CD z piosenką, magnetofon, wiersz, opaski na ręce , obrazki zwierząt, gąsienica interaktywna, maskotki, obrazki z konturami dłoni, strzałki kierunkowe.
Realizacja podstawy programowej: I5, III1, III2, III3, III8, IV1, IV2, IV7,IV8, IV11, IV12, IV14.
Przebieg zajęć:
1. Powitanie piosenką – element „Porannego kręgu” – śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię każdego dziecka:
„Witaj …….., jak się masz, jak się masz? Wszyscy cię witamy2x, bądź wśród nas2x”
2. Zabawa na powitanie –„ Witamy się różnymi częściami ciała” Dzieci chodzą po sali w rytm muzyki. Gdy muzyka ucichnie wszyscy witają się z napotkaną osobą różnymi częściami ciała wg propozycji nauczyciela.
3. „Strona czerwona, strona zielona” N. zachęca dzieci, aby założyły kolorowe opaski na ręce i nogi. Następnie czyta wiersz M. Bogdanowicz „Prawa ręka, noga prawa” dzieci ilustrują wiersz .
„ Prawa ręka, noga prawa, cała strona też jest prawa.
Lewe oko, ucho mam, lewym łokciem w bok ci dam”
4. „W którą stronę się poruszam” – wyszukiwanie zwierząt zwróconych w odpowiednią stronę.
5. Zabawa ruchowa do piosenki „Głowa, ramiona, kolana, pięty”
6. Kolorowanie obrazków z konturami dłoni według poznanego kodu (prawa na czerwono, lewa na zielono)
7. „Kodujemy naszą gąsienicę” – zabawy z użyciem gąsienicy interaktywnej, doskonalenie umiejętności rozpoznawania kierunku: do przodu, do tyłu, w lewo , w prawo. Zaprezentowanie dzieciom oznakowań umieszczonych na gąsienicy, zwrócenie uwagi , że należy tak zaprogramować gąsienicę, aby dotarła do wyznaczonego celu używając poznanych kodów.
Grupy wiekowe
Tematyka
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.