Konkursy

wielkanocne ozdoby - konkurs ogólnopolski

wielkanocne ozdoby - konkurs ogólnopolskiR E G U L A M I N
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci Przedszkolnych pod hasłem
„Wielkanocne ozdoby”

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci jest Miejskie Przedszkole nr 23 w Katowicach.
Adres Organizatora:
Miejskie Przedszkole nr 23
ul. Dębowa 3, 40-102 Katowice.
2. Koordynatorem Konkursu w imieniu Organizatora jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 23 Klaudia Przyłuska, tel. 32 254 55 64, e-mail: mpnr23@wp.pl
3. Cele i zadania Konkursu.
Głównym zadaniem Konkursu „Wielkanocne ozdoby” jest wykonanie ozdoby związanej ze świętami Wielkanocnymi w dowolnej formie.
4. Informacje konkursowe.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronie Miejskiego Przedszkola nr 23, https://.katowiceprzedszkole23.przedszkolowo.pl
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.
W konkursie będą uwzględniane tylko te prace, które zostaną nadesłane do 30 marca 2018 roku oraz spełniają wymagania zawarte w regulaminie.
Prace mają zostać przysyłane bezpośrednio do Miejskiego Przedszkola nr 23 i zostają one własnością organizatora.
5. Do zadań komitetów organizacyjnych należy:
a.
- przeprowadzenie wyboru najlepszych prac konkursowych z nadesłanych przez uczestników.
- oficjalne ogłoszenie wyników na stronie https://.katowiceprzedszkole23.przedszkolowo.pl
6. Komisje Konkursowe.
W składach komisji powinni zasiadać m.in. nauczyciele przedszkola i nauczyciele plastycy. Zadaniem komisji konkursowej jest:
a. ocena prac pod względem zgodności z tematem, poziomu artystycznego oraz jakości i estetyki wykonania,
b. ustalenie wyników eliminacji,
c. sporządzenie protokołu z wynikami według kolejności miejsc,
d. poinformowanie opiekunów lub nauczycieli o wynikach eliminacji.
Orzeczenie Komisji Konkursowej jest ostateczne.
7. Termin konkursu:
a. Prace należy nadesłać do 30 marca 2018 roku na adres:
Miejskie Przedszkole nr 23
ul. Dębowa 3, 40-102 Katowice
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
b. posiedzenie Centralnej Komisji Konkursowej – 9 kwietnia 2018 r.
8. Wyłonienie laureatów.
Centralna Komisja Konkursowa wybierze spośród wszystkich prac nadesłanych 3 najlepsze prace oraz 2 wyróżnienia.
Lista laureatów ukaże się 10 kwietnia 2018 r. na stronie https://.katowiceprzedszkole23.przedszkolowo.pl. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane do poszczególnych placówek do dnia 25.04 2018 r.
9. Technika i format wykonanych prac.
Dopuszczalna technika wykonania prac jest dowolna.
Dopuszczalny format prac konkursowych jest dowolny.
10. Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac. Prace finałowe mogą być eksponowane na wystawach organizowanych przez Miejskie Przedszkole nr 23 oraz zamieszczone w galerii na stronie internetowej:
https://.katowiceprzedszkole23.przedszkolowo.pl

ZGODA RODZICA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, wiek dziecka)
oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka ……………………………………………………… przez Przedszkole Miejskie nr 23 w Katowicach na potrzeby organizacji i promocji plastycznego konkursu ogólnopolskiego”Wielkanocne ozdoby” zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).


………………………………………………………………….
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


Konkurs trwa do: 2018-03-30, 23:59
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.