Konkursy

"Europejski Dzień Bez Samochodu"

Regulamin konkursu plastycznego pt. "Europejski Dzień Bez Samochodu"

Organizatorem konkursu jest:
Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Adaś"
ul. Sportowa 7
05-816 Michałowice


1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczających do przedszkoli z całej Polski. Celem konkursu jest kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, kształtowanie inwencji i wyobraźni dzieci, rozwijanie umiejętności manualnych, integracja środowisk dzieci i nauczycieli przedszkoli.

2. Tematyka pracy: "Europejski Dzień Bez Samochodu".

3. Technika wykonania pracy: dowolna, praca indywidualna lub zbiorowa.

4. Każda placówka do konkursu może zgłosić dowolną ilość prac.

5. Forma: płaska (A4) lub przestrzenna.

6. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek autora, pełną nazwę placówki wraz z adresem, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail.

7. Czas trwania konkursu: 18 sierpnia - 19 września 2014r. Pracę należy przesłać pocztą na adres przedszkola z dopiskiem KONKURS (liczy się data stempla pocztowego).

8. Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie prace w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria - dzieci 3-4 letnie, II kategoria - dzieci 5-6 letnie. Kryterium wyboru najlepszych prac będzie sposób i estetyka wykonania, pomysłowość, dobór materiałów, zgodność tematu pracy z regulaminem.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 października 2014r. Laureaci I, II, III miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody oraz dyplomy. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola "Adaś" – www.a-przedszkole.przedszkolowo.pl oraz na stronie www.blizejprzedszkola.pl. Nagrody zostaną rozesłane pocztą.

10. Wszystkie prace biorące udział w konkursie będą wyeksponowane na stronie internetowej przedszkola.

11. Uczestnictwo w konkursie oznacza udzielenie zgody na publikację imienia i nazwiska jego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia i opublikowania prac.

12. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

13. Osoby, które będą chciały otrzymać zaświadczenia-dyplomy o wzięciu udziału w konkursie proszone są o dołączenie zwrotnej, zaadresowanej, sztywnej koperty formatu A4 z naklejonym znaczkiem pocztowym o odpowiednim nominale.

14. Osoba odpowiedzialna za konkurs: Aleksandra Miszczuk (792999556)


SERDECZNIE ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLA Z CAŁEJ POLSKI!
Konkurs trwa do: 2014-09-19, 00:00
wpis edytowano 2014-08-26, 22:11
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.