Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Starszaki pracują... ';)

W ramach zajęć poobiednich Nasze Wspaniałe Przedszkolaki rozwijają się wykonując ćwiczenia grafomotoryczne, a także pięknie pracują Metodą Dobrego Startu.

Obie metody wspaniale przygotowują dzieci w dobry start do szkoły i przyszłego pisania, skupiania uwagi dłuższy czas i wytężonej pracy umysłu oraz ręki (koordynacji wzrokowo - ruchowej).

Ćwiczenia grafomotoryczne działają tak naprawdę na wszystkie zmysły dziecka. Ćwiczą rękę, ale też umysł dziecka. Sprawność grafomotoryczna zapewnia dziecku prawidłowy rozwój i to nie tylko w przypadku nauki pisania.

Ćwiczenia grafomotoryczne oraz ćwiczenia manualne potrzebne są dziecku na każdym etapie jego rozwoju. Dobrze, żeby nawet małe dzieci ćwiczyły sprawność ręki. Szczególnie ważne jest to w przypadku dzieci przedszkolnych, które zaczynają swoją przygodę z pisaniem (wcześniej rysowaniem), prawidłowym chwytaniem kredki, ołówka. Ćwiczenia grafomotoryczne - oprócz samej umiejętności pisania, trenują i uczą dziecko tzw. małej motoryki, szlifują ruch ręki (precyzję tego ruchu) oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej (ręka-oko). Ćwiczenia grafomotoryczne uczą też dziecko orientacji w czynnościach manualnych, doskonalą precyzję wykonywania pewnych czynności. Dzięki nim, dzieci nabywają sprawności.


Z kolei Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.

Program zajęć obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując wierszyk/rymowankę rysują figury geometryczne lub piszą litery i cyfry.
Relacja 2018-03-01, 21:47 | autor: Hanna Pietraszko
Przedszkolowo.pl logo