Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


GODZINA PLANOWANE CZYNNOŚCI

7.00 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczyciela, praca indywidualna, słuchanie literatury dziecięcej, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe przy muzyce. Przygotowanie do śniadania;

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 11.30 Poranny moduł dydaktyczny - zajęcia edukacyjne, zajęcia dodatkowe. Zabawy na świeżym powietrzu lub spacer. W razie niepogody, zabawy swobodne lub zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę w sali. Przygotowanie do obiadu.

11.30 – 12.00 Obiad

12.00 – 14.00 Dzieci młodsze - odpoczynek.
Dzieci starsze - zabawy i ćwiczenia wyciszające.
Popołudniowy moduł dydaktyczny - zajęcia edukacyjne, zabawy dydaktyczne, praca dydaktyczno - wyrównawcza, indywidualna;
Przygotowanie do podwieczorku

14.00 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 15.30 Zajęcia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Zabawy i ćwiczenia kierowane przez nauczycielkę, praca indywidualna, zabawy ruchowe, prace porządkowo - użyteczne.
Dowolna działalność dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań.
Rozchodzenie się dzieci do domu.
Przedszkolowo.pl logo