O Słoneczkach

O Słoneczkach

W naszym przedszkolu Państwa dziecko znajdzie ciepłą i przytulną atmosferę. Staramy się, by dzieci czuły się tu jak w domu.

Kładziemy duży nacisk na zapewnienie warunków sprzyjających kreatywności i samo ekspresji. Dzieci uczą się życzliwości i szacunku do siebie i kolegów. Nabywają w ten sposób podstawy dobrych manier i towarzyskości.

Wszystkie nasze dzieci korzystają z różnorodnych i dobrze ukierunkowanych możliwości wczesnego uczenia się poprzez udział w szerokim zakresie działań praktycznych i edukacyjnych. Jest to uzupełnione wsparciem nauczania indywidualnego dostosowanego do specyficznych wymagań edukacyjnych i potrzeb każdego dziecka.

Wspomagamy i kierujemy rozwojem dziecka zgodnie z jego możliwościami, przygotowując do dalszego etapu edukacji. Rozbudzamy w dziecku ciekawość świata, kształtujemy kluczowe umiejętności, oferując interesujące zajęcia, pokazując świat w zabawie. Uczymy dzieci współpracy, dzielenia się, przez stwarzanie możliwości odnalezienia się w grupie. Respektujemy w wychowaniu akceptowany przez rodziców system wartości. Wspólnie tworzymy indywidualną, jak najlepszą ścieżkę rozwoju dla każdego dziecka.

Dbamy o zdrowie i rozwój fizyczny dzieci poprzez udział w zajęciach z rytmiki i gimnastyki korekcyjnej.
Przedszkolowo.pl logo