Materiały: Scenariusze zajęć

 Wzmacnianie właściwych zachowań i eliminowanie zagroże

Wzmacnianie właściwych zachowań i eliminowanie zagroże

Temat zajęcia: Dzieci uczestniczą w zabawach wpływających na wzmacnianie właściwych zachowań i eliminowanie zagrożeń.

Cele:
- dziecko zna wierszyk powitalny
- zna zasady panujące w grupie
- odpowiada za zadane pytania
- uczestniczy w zabawach zachowując ostrożność
- wie co oznaczają kolory świateł na sygnalizatorze świetlnym
- słucha i rozumie polecenia nauczycielki
- rozpoznaje i nazywa niebezpieczne przedmioty
- stara się właściwie zachować, kontroluje swoje zachowanie
- stara się zdobyć punkt za swoją odpowiedź i postawę na zajęciu
- wykonuje pracę plastyczną na zadany temat

Formy pracy : praca z całą grupą, praca indywidualna przy stolikach

Metody pracy : czynna, słowna, oglądowa

Pomoce dydaktyczne:
ilustracje przedstawiające dobre i złe zachowania, kartoniki w 3 kolorach (czerwony, żółty, zielony), kartoniki buzia uśmiechnięta i smutna, worek z przedmiotami do rozpoznania przez dotyk, płyta Cd z muzyką, farby plakatowe

Przebieg:
1. Powitanie – wierszyk powitalny
W kole wszyscy już stoimy każdy czyjąś rękę trzyma i dzień dobry już mówimy tak zajęcie nasze się zaczyna

2. Wyjaśnienie celu spotkania, zapoznanie z zasadami panującymi na zajęciu, przypomnienie ważnych zasad panujących w mojej grupie

3. Zabawa dydaktyczna „Kuferek zachowań”- wybieranie wśród ilustracji tych przedstawiających dobre i złe zachowania

4. Zabawa dydaktyczna „Bezpieczna droga”- utrwalenie pojęcia „sygnalizator świetlny”, przypomnienie co dane światło oznacza

5.Zabawa dydaktyczna „Prawda, czy fałsz”- kartonik buzia uśmiechnięta – prawda, kartonik buzia smutna – fałsz

6. Zabawa ruchowa „Magnes”- podkreślenie przynależności danego dziecka do grupy, uświadomienie że nasza postawa wpływa na zachowania innych

7.Zabawa dydaktyczna „Kot w worku” rozpoznawanie przedmiotów przez dotyk, odkładanie na bok tych niebezpiecznych

8. Omówienie punktacji – wybranie przez dzieci nagrody

9. Praca plastyczna przy stolikach – malowanie farbami rysunku dla wybranego kolegi lub koleżanki z grupy
Grupy wiekowe
Komentarze
Avatar
Aby dodawać komentarze musisz się zalogować lub zarejestrować
pozostało:
Brak komentarzy.