Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Informacja Dariusza Piontkowskiego w sprawie kształcenia na odległość.

Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Dziękuję za Państwa dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie.

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej


Nasza Kadra postara się wyjść naprzeciw postawionym nam wszystkim zadaniom.
Wasza wspaniała Pani kontaktuje się z Wami poprzez Facebooka i nadal będzie to robić, ponadto na stronie zamieszczać będziemy cotygodniową tematykę z realizacji podstawy programowej jak zawsze z krótkim opisem tego co możecie w tym zakresie robić.

Postaramy się również podrzucać ciekawe linki do różnych fajnych zabaw w Internecie.

I bardzo Państwa prosimy o wykorzystanie tego czasu do rzeczywistego bycia z dzieckiem - na kształtowanie u swoich dzieci samodzielności (podczas ubierania się, sprzątania, pomagania w gotowaniu itp.), bawcie się z nimi i duuużo przytulajcie i mówcie im, ze je KOCHACIE!!!

POZDRAWIAMY - Zespół Przedszkola "Słoneczka"
Komunikat 2020-03-24, 20:52 | autor: Hanna Pietraszko
Przedszkolowo.pl logo