Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

"Głośne czytanie dzieciom" - WARTO WIEDZIEĆ!!!

"Głośne czytanie"

„Czytanie dzieciom i ograniczanie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość”
Jim Trelease – amerykański propagator idei głośnego czytania dzieciom


Współczesna szkoła i nauczyciele w niej pracujący wprowadzają dziecko w świat lektur poszukując coraz to nowych sposobów zainteresowania książką i przygotowania świadomego odbiorcy dzieł literackich. Jeżeli dziecko nie zaspokoi podstawowych potrzeb wynikających z wrodzonej ciekawości świata dzięki książce – zwyciężą groźni konkurenci czytania czyli telewizor, tablet, Internet. Ważnym jest, aby przygotowaniem dzieci do samodzielnego czytania i korzystania z literatury jako źródła wiedzy, przeżyć i emocji rozpoczęło się jak najwcześniej. Ogromną rolę odgrywają w tym procesie rodzice, jako osoby wspomagające wszechstronny rozwój dziecka. To właśnie czytanie staje się jednym ze sposobów na umiejętne wspomaganie tego rozwoju.

Nie sposób przytoczyć wszystkich zalet jakie płyną z pięknej tradycji czytania dziecku na dobranoc.

Zaleta pierwsza – rozwijanie umiejętności językowych oraz wzbogacanie słownictwa. Czytanie pobudza lewą półkulę mózgu, która specjalizuje się w odbiorze oraz tworzeniu języka. Im więcej książek rodzic przeczyta swojemu dziecku, tym więcej pozna i zapamięta ono nowych słów. A te wspierają procesy myślowe, ułatwiają wyrażanie myśli i uczuć, a przekładając to na praktyczne aspekty życiowe – zapewniają dziecku umiejętność prowadzenia swobodnych i ciekawych rozmów, ułatwiają publiczne wystąpienia i wypowiadanie się w sposób logiczny, ale też bardzo obrazowy.

Zaleta druga – wzór pięknej mowy. Przecież na co dzień większość z nas posługuje się językiem potocznym. Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. W efekcie dzieci coraz gorzej znają język, tymczasem język jest narzędziem myślenia, w tym także matematycznego. W związku z tym dzieci idąc do szkoły mają coraz częściej problemy z prawidłową mową. Czytając teksty dostosowane do wieku i potrzeb dziecka dajemy im przykład prawidłowego budowania zdań i wypowiedzi.

Zaleta trzecia – pobudzanie i rozwój wyobraźni. Czytanie sprawia, że dziecko przenosi się w wyimaginowany świat i tworzy w głowie przeróżne obrazy. Pobudza w ten sposób wyobraźnię i pamięć, łącząc nowe informacje z tymi, które już posiada.

Zaleta czwarta – koncentracja i poprawa myślenia. Dziecko, któremu czytano w dzieciństwie bajki potrafi lepiej skupić się w czasie zajęć w szkole, łatwiej się wypowiada, jego mowa jest płynna, buduje poprawniejsze składniowo zdania. Dzięki różnorodności tekstów mały „słuchacz” posiada bogaty słownik (czynny i bierny), ma również lepiej wykształconą pamięć słuchową i wzrokową (o ile czytane teksty były bogato ilustrowane).

Zaleta piąta – poszerzanie wiedzy – książki, które czytasz dziecku, przynoszą mu bogatą wiedzę o konkretnych dziedzinach życia, pobudzają ego ciekawość i pozwalają mu rozwijać zainteresowania. Śledzenie akcji i dialogów oraz zależności przyczynowo – skutkowych uczy logicznego myślenia. Ale to nie wszystko – daje także wiedzę o samym sobie i uczy odróżniać dobro od zła. Kształtuje też nawyk zdobywania wiedzy i utrwala go na całe życie.

Zaleta szósta – czytając dziecku zaspokajamy ego potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas komputer czy telewizja. Podczas czytania jesteśmy blisko, przytulamy dziecko, patrzymy na nie z miłością, poświęcamy mu czas. W zrozumiały dla nie sposób rodzic swoim zachowanie przekazuje mu: „Kocham Cię i jesteś dla mnie bardzo ważny”. To właśnie dzięki poczuciu, że jest ważne i kochane, dziecko rozkwita, zaczyna budować wiarę w siebie, życzliwość, empatię, umiejętności społeczne.

Zaleta siódma – czytanie książek wzmacnia oraz umacnia relację rodzica z dzieckiem. Rodzicom często pomaga zrozumieć psychologiczny i emocjonalny rozwój ich dzieci, nadać mu właściwy kierunek. Więź z rodzicami to fundament na całe życie, szczególnie ważny w czasach ciągłego pośpiechu, pogoni za karierą pieniędzmi.

Zaleta ósma – rozwój empatii – wyimaginowany świat, w który dziecko przenosi się za każdym razem, gdy słucha bajek, opowiadań, czy wierszy pozwala mu zrozumieć emocje i relacje międzyludzkie. Poznaje wtedy całą gamę uczuć, nazywa je i wie, jak można je wyrażać. Dzięki temu uczy się wrażliwości oraz rozpoznawania emocji kierującymi ludźmi. Na podstawie doświadczeń i błędów popełnionych przez bohaterów książek, uczy się życia i dowiaduje się, jak zachować się w sytuacjach, z którymi może się kiedyś zetknąć, i przewiduje następstwa określonych działań czy decyzji.

Czytajmy więc dzieciom książki. Przecież wcale nie trzeba ich kupować. W naszym mieście działają dobrze zaopatrzone biblioteki, z których z pewnością możemy wypożyczyć coś dla naszych dzieci, otrzymać fachową poradę. Zabierzmy dziecko Ze sobą do biblioteki, niech samodzielnie wybierze coś do czytania. Nie zostawiajmy ich na pastwę telewizorów i tabletów. Pamiętajmy, że codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest najskuteczniejszą metodą wychowania czytelnika – człowieka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, który umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu, a nie pięści.

Niestety czytanie nie jest potrzebą pierwszego rzędu, nie radzimy sobie z nią. Musimy zatem zadbać o to, żeby nasze dziecko ją nabyło. Tylko dzięki czytaniu od najmłodszych lat jesteśmy w stanie wzbudzić w nim zapał do książek i sprawić, by czytało z przyjemnością w późniejszym czasie. Nie uczymy tylko czytania, uczymy lubienia czytania.

Warto pamiętać, że:

• Dziecko spędzając czas przed ekranem zostaje pozbawione obcowania z drugim człowiekiem. Jego słownictwo nie wzbogaca się, a mowa i wymowa nie mają okazji do rozwijania się w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.
• Bodźce płynące z ekranów urządzeń takich jak komputer, telewizor, smart fon, powodują zahamowanie naturalnego rozwoju komórek lewej półkuli mózgu (odpowiedzialnej za tworzenie i odbieranie mowy). Język nie rozwija się lub czyni to z wielkim opóźnieniem.
• Powoli zmniejsza się naturalne zainteresowanie światem. Gry komputerowe, bajki stają się ciekawsze niż wycieczka rowerowa, spacer czy zabawa z rówieśnikiem. Warto uświadomić sobie, że żaden komputer, telewizor ani program w nim oglądany nie zastąpi żywego słowa, które ma szansę zaistnieć w naturalnym kontakcie z drugim człowiekiem. Słowo, które dziecko odbiera za pomocą technologii, jest słowem biernym, nie pozwalającym na naturalny dialog, powrócenie do rozmowy
• Spędzanie czasu przed ekranami niszczy wzrok, deformuje kręgosłup dziecka, prowadzi do nadwagi.

20 zalet głośnego czytania dzieciom:

1. Buduje więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem
2. Zaspokaja potrzeby emocjonalne
3. Wspiera rozwój psychiczny dziecka
4. Wzmacnia poczucie własnej wartości
5. Uczy języka, rozwija słownictwo, daje swobodę w mówieniu
6. Przygotowuje i motywuje do samodzielnego czytania
7. Uczy myślenia
8. Rozwija wyobraźnię
9. Poprawia koncentrację
10. Ćwiczy pamięć
11. Poszerza wiedzę ogólną
12. Ułatwia naukę
13. Uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną
14. Rozwija poczucie humoru
15. Jest znakomita rozrywką
16. Zapobiega uzależnieniu od mediów
17. Pomaga w rozwiązywaniu problemów
18. Jest zdrowa ucieczka od nudy
19. Jest profilaktyka działań aspołecznych
20. Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy


Źródło:
Justyna Piekiełko, Poczytaj mi mamo; http://pp3gogolin.pl
Elżbieta Olszewska, 20 powodów dlaczego warto czytać dzieciom; http://dziecisawazne.pl
Magdalena Rybka, Urządzenia cyfrowe a rozwój mowy dziecka; http://dziecisawazne.pl
7 korzyści z czytania książek dzieciom; http://kinderkulka.pl
Komunikat 2018-08-21, 09:39 | autor: Hanna Pietraszko
Przedszkolowo.pl logo