Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


GODZINA PLANOWANE CZYNNOŚCI

7.00 – 8.10 Czas spotkań- schodzenie się dzieci, zabawy własne rozwijające zainteresowania dzieci (w kącikach zainteresowań), rozmowy indywidualne z rodzicami

8.10 - 8.30 Ćwiczenia gimnastyczne, zabawy ruchowe przy muzyce, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 Śniadanie

9.00 – 9.40 Zajęcia edukacyjne, realizacja podstawy programowej MEN - z uwzględnieniem różnych form aktywności dziecięcej (społecznej językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej)

9.40 – 10.00 Czynności porządkowe przed zupą

10.00 – 10.20 Zupa

10.20 – 11.40 Spacery, zabawy na pobliskim placu zabaw

11.15 – 12.00 Czynności porządkowe przed obiadem, obiad

12.00 – 14.00 Zajęcia relaksacyjno – wyciszające, czas na odpoczynek/ Zajęcia grafomotoryczne i usprawniające dla starszych przedszkolaków

14.00 – 14.15 Przygotowanie do podwieczorku

14.15 – 14.30 Podwieczorek

14.30 – 16.00 Zajęcia w grupie (tańce, zabawy ruchowe, plastyczne), tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej działalności wychowanków

16.00 – 17.00 Pożegnanie - rozchodzenie się dzieci do domów
Przedszkolowo.pl logo